İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği üyesi olmak için, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliğine üyelik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Nasıl Üye Olurum?

Birliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formu doldurup çıktısını alarak,Ek’ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

1. Başvuru Formu ve Taahhütname

Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması
gerekmektedir.

2. Ticaret Sicil Gazetesi

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin:Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)

Esnaf ve Sanatkârlar İçin:Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim
faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin:Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3. Vergi Levhası

Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

4. İmza Sirküleri

İmza sirküleri (Fotokopi) veya Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

Dikkat edilmesi gereken hususlar

1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.

2.Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres,telefon,faks,e-posta) tam ve düzgün bir şekilde
doldurunuz. (Duyurularımızın ulaşması için özellikle e-posta kısmına dikkat ediniz.)

Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.

(Gerekli evrakları kargo ile iletebilirsiniz.)