İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği üyesi olmak için, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliğine üyelik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Nasıl Üye Olurum?

Birliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formu doldurup çıktısını alarak,Ek’ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

1.Başvuru Formu ve Taahhütname

Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması
gerekmektedir.

2.Ticaret Sicil Gazetesi

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin:Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)

Esnaf ve Sanatkârlar İçin:Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim
faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin:Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3.Vergi Levhası

Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

4.İmza Sirküleri

İmza sirküleri (Fotokopi) veya Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

5.Ödeme Dekontu

200 TL’lik giriş aidatının yatırıldığına dair dekont (Fotokopi)

Dikkat edilmesi gereken hususlar

1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.

2. Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres,telefon,faks,e-posta) tam ve düzgün bir şekilde
doldurunuz. (Duyurularımızın ulaşması için özellikle e-posta kısmına dikkat ediniz.)

3. Giriş aidatı 200 TL’ dir,sonrasında üyeliğin devam ettiği her yıl için aidat 100 TL’dir.

4. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.

5. Aidatınızı aşağıda belirtilen Birlik hesabına havale/eft yoluyla veya Birliğimiz’e gelerek vezneden nakit olarak ödeyebilirsiniz.

Firmanıza ait yıllık aidatınızı banka hesabımıza yatırmanız halinde Birlik sicil numaranız,Vergi Hesap Numaranız
(gerçek kişiler için TC Kimlik No) veya Firma Ünvanınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.

Üyelik Hizmet Bedellerinin Yatırılabileceği Banka Bilgisi

ING Bank Çetin Emeç Şubesi

Şube Kodu: 174

Orta Anadolu İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği

IBAN: TR95 0009 9028 9721 7600 1000 01

(Gerekli evrakları kargo ile iletebilirsiniz.)

Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.

(Gerekli evrakları kargo ile iletebilirsiniz.)